duminică, 22 mai 2011

Principiile I,II,III ale dinamicii

A)Principiul I al dinamicii (Principiul inertiei )

Un corp îsi mentine starea de repaus relativ sau de miscare rectilinie si uniforma, atâta timp cât asupra lui nu actioneaza alte corpuri care sa-i modifice aceasta stare.
*Corpul se opune oricarei actiuni exterioare care cauta sa-i schimbe starea de repaus sau de miscare rectilinie si uniforma,.
Proprietatea tuturor corpurilor de a se opune schimbarii starii de echilibru în care se afla se numeste inertie.
Masura inertiei este masa , numita si masa inerta, marime fizica scalara, fundamentala, a carei unitate de masura în S.I. este kilogramul.
Instrumentul cu care se masoara masa este balanta / cântarul.


B)Principiul al II-lea al dinamicii ( Principiul fundamental)

Interactiunea reprezinta actiunea reciproca dintre corpuri, iar marimea fizica vectoriala ce masoara interactiunea este forta .
Unitatea de masura a fortei în S.I. este Newtonul (1N este forta care imprima unui corp de masa 1 kg o acceleratie de 1 m/s 2 , dupa directia si în sensul fortei), iar instrumentul cu ajutorul caruia se masoara forta se numeste dinamometru.
Efectele produse de actiunea fortelor asupra corpurilor sunt deformarile - plastice sau elastice - si schimbarea starii de miscare.
Daca rezultanta tuturor fortelor care actioneaza asupra corpului este diferita de zero, , vectorul viteza se modifica si apare o acceleratie.
Aceeasi forta aplicata diferitelor corpuri produce variatii diferite ale vitezei, efectele depinzând de masa corpului ce sufera actiunea fortei (a fortei rezultante);cu cât masa corpului este mai mare, cu atât variatia vitezei este mai mica.
Acceleratia imprimata corpului este pe directia fortei aplicate, fiind invers proportionala cu masa corpului.
Principiul al II-lea al dinamicii se enunta astfel:” Vectorul forta este egal cu produsul dintre masa corpului si vectorul acceleratie. (vezi figura 1)
Daca masa este constanta, se poate scrie :
Produsul dintre masa corpului si viteza acestuia reprezinta impulsul corpului:
Se poate scrie : .

C)Principiul al III-lea al dinamicii ( Principiul actiunii si reactiunii)

Daca un corp A exercita o forta asupra corpului B (actiune), atunci corpul B actioneaza asupra corpului A (reactiune) cu o forta , egala în modul si de sens contrar fortei .
(vezi figura 2)
Cele doua forte se manifesta simultan si sunt aplicate unor corpuri diferite , actionând de-a lungul dreptei care uneste cele doua corpuri.
În cazul corpurilor legate între ele prin fire sau bare, conform principiului actiunii si reactiunii, actioneaza doua forte egale ca marime si de sensuri opuse (o parte a firului / barei actioneaza asupra celeilalte parti) ;oricare din aceste forte se numeste tensiune si poate fi masurata cu un dinamometru inserat într-o sectiune a firului / barei.
Se defineste sistemul de referinta inertial (galilean) ca un sistem în raport cu care un corp trebuie sa ramâna în repaus sau sa se miste rectiliniu si uniform atunci când asupra lui nu actioneaza nici o forta ( rezultanta).
În sistemele de referinta inertiale este valabil principiul inertiei.
Un sistem de referinta inertial legat de Pamânt poate fi considerat un sistem de referinta inertial ;daca un sistem de referinta este inertial, un al doilea sistem care se misca uniform si rectiliniu fata de el, este, de asemenea, inertial.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu